guideubon

 

เปิดพิธีกรภาคสนาม บรรยายงานแห่เทียนอุบล 2561

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-00.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่สำคัญที่สุด ถือเป็นหัวใจของงาน คือ ขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ขบวนแห่เทียนพรรษายาวนับกิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปจนถึงถนนชยางกูร สี่แยกปั๊มน้ำมันเอสโซ่ จะเนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยวทั้งที่นั่งบนอัฒจันทร์และยืนชมอยู่สองข้างทาง หนึ่งในทีมที่ทำให้งานแห่เทียนมีสีสัน ต้องยกให้ พิธีกรภาคสนาม บรรยายขบวนแห่เทียน ครับ

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดพิธีกรบรรยายขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ออกเป็น 5 ทีม และทีมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุอีก 1 ทีม หากนักท่องเที่ยวต้องการรับชมและรับฟังข้อมูลขบวนนางรำและต้นเทียนพรรษาที่เคลื่อนผ่านหน้าไป ไกด์อุบลขอเชิญให้ไปอยู่แถวๆ เต้นท์พิธีกรภาคสนาม ดังนี้ครับ

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จุดที่ 1 หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม 

ช่วงพิธีการ
1.นายวิโรจน์ เซมรัมย์ สสจ.อุบลฯ
2.นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ สพป.1

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ช่วงขบวนแห่
1.นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ภาษาไทยกลาง
2. นายยุทธชัย บุ้งทอง ภาษาอังกฤษ
3.นายกรกช ภูมี ภาษาอีสาน
4.น.ส.ปรียาวัลย์ หางนาค ภาษาจีน

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

จุดที่ 2 หน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)

1. นางทัชวรรณ นรเจริญ ภาษาไทยกลาง
2.น.ส.อาทิตยาภา ชาบุญเรือง ภาษาอังกฤษ
3. นายณรงค์ แผลงศร ภาษาอีสาน
4.น.ส.ณัฐฐิรา สิมานุรักษ์ ภาษาจีน

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

จุดที่ 3 หน้าโรงแรมบัวบูติก

1.น.ส.จรัสพร อยู่สุข ภาษาไทยกลาง
2.น.ส.สุกัญญา แก้วเกาะ ภาษาอังกฤษ
3.นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาษาอีสาน

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

จุดที่ 4 หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลฯ

1.น.ส.ขนิษฐวดี ภูธรโยธิน ภาษาไทยกลาง
2.น.ส.สุภาวดี ตาสว่าง ภาษาอังกฤษ
3. ร.ต.ต.ธิติพันธ์ เจริญชัย ภาษาอีสาน

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

จุดที่ 5 หน้าปั้มน้ำมันเอสโซ่ กม.0

1.น.ส.ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์ ภาษาไทยกลาง
2.น.ส.จารุวรรณ บุตรเคน ภาษาอังกฤษ
3.นายวิสุทธิ์ มาลัย ภาษาอีสาน

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

พิธีมอบรางวัล (กลางคืน )

1.น.ส.ปิยวรรณ เกษเสนา ภาษาไทยกลาง
2.น.ส.กฤติกา เกษเสนา ภาษาอังกฤษ

พิธีกรภาคสนาม-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

บรรยายถ่ายทอดเสียงวิทยุ สวท.อุบล FM 98.5 MHz / แฟนเพจ สวท.อุบลราชธานี

1.นันท์นภัส พิมพา
2.จีระวัฒน์ สว่างวงศ์
3.ฤทธิเกียรติ พลราชม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511