guideubon

 

สปอตประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนอุบลราชธานี ปี 2561

จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำสปอตเพื่อประชาสัมพันธิ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ในชื่องานว่า "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่เทียน" โดยจัดทำเป็น 3 ชุด ได้แก่ พลังศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน และกินเที่ยวเมืองอุบล ลองไปชมกันครับ