guideubon

 

ย้อนอดีตอย่างมีสไตล์ แต่งกายย้อนยุค งานแห่เทียนอุบล 2561

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-01.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี และเอกชนกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 องค์กร เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" ในงาน "ชื่นสุขี ที่ศรีวะนาไล" อยู่ดี มีแฮง 2561 ย้อนอดีตอย่างมีสไตล์ แต่งกายย้อนยุค ชม ช็อป ชิม และดื่มด่ำกับศิลปชาวอีสาน วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานขวัญเมือง หน้าอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะเดิม อุบลราชธานี

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-02.jpg

พิเศษสุดๆ กับการจัดงานในรูปแบบใหม่ของชาวอีสานบ้านเฮา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิญทุกคนมาลองใช้ชีวิตที่ดีต่อใจ ดีต่อโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้ขยะ และเรียนรู้การร่วมจัดการขยะแบบครบวงจร แถมยังรวมเป็นส่วนหนึ่งของการทำหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-03.jpg

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-04.jpg

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-05.jpg

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-06.jpg

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-07.jpg

ชื่นสุขี-ศรีวะนาไล-อุ่นไอรัก-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511