guideubon

 

เปิดพิกัด 17 ชุมชน คนทำเทียน งานแห่เทียนอุบล 2561

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-01.jpg

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ไกด์อุบลเปิดรายชื่อชุมชนคนทำเทียน 17 แห่ง เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ไปชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ในชื่องาน "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน"

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-02.jpg

ต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นนั้น เบื้องหลังของต้นเทียนที่สวยงามต้องผ่านกระบวนการในการจัดทำอย่างยากเย็น และใช้เวลาเตรียมการนานนับเดือน ต้องใช้ช่างพื้นบ้าน แรงศรัทธา และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก กรรรมวิธีและเคล็ดลับของแต่ละสกุลช่างในการเตรียมการแต่ละขั้นตอน และบรรยากาศของวิถีชุมชุมที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนั้น นับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าชื่นชมศึกษา เป็นอย่างยิ่ง

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-03.jpg

นักท่องเที่่ยวที่ไปเยือนชมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน จะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็น การต้มเทียน เทเทียนใส่เบ้าหลอม ชมการแกะสลักเทียนลวดลายวิจิตรจากช่างเทียนฝีมือดี นอกจากนี้ ชุมชนที่ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมแกะลายแผ่นเทียนเพื่อนำไปติดบนต้นเทียนได้อีกด้วย

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-04.jpg

ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ ไกด์อุบลขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมชื่นชมศึกษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาเทียนเมืองอุบลฯ ผ่านชุมชนคนทำเทียนทั้ง 17 ชุมชน ดังนี้

1. โรงเทียนวัดพระธาตุหนองบัว 
2. โรงเทียนวัดศรีอุบลรัตนาราม 
3. โรงเทียนวัดไชยมงคล 
4. โรงเทียนวัดทุ่งศรีเมือง 
5. โรงเทียนวัดพลแพน จัดทำต้นเทียนวัดพลแพน / วัดท่าวังหิน และ อ.ดอนมดแดง
6. โรงเทียนวัดศรีประดู่ และศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
7. โรงเทียนวัดบูรพาราม จัดทำต้นเทียนวัดบูรพาราม และวัดนาควาย
8. โรงเทียนวัดแจ้ง 
9. โรงเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จัดทำต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และวัดป่าแสนอุดม
10. โรงเทียนวัดมหาวนาราม
11. โรงเทียนวัดสุทัศน์
12. โรงเทียนบ้านดาราศิลป์ จัดทำต้นเทียนวัดกลาง
13. โรงเทียนวัดกุดคูณ
14. โรงเทียนวัดศรีมงคล จัดทำต้นเทียนอำเภอบุณฑริก
15. โรงเทียนวัดเมืองเดช จัดทำต้นเทียนอำเภอเดชอุดม
16. โรงเทียนวัดหายโศก
17. โรงเทียนบ้านแสงใหญ่ จัดทำต้นเทียนวัดเลียบ (ใกล้เสร็จแล้วจะเคลื่อนย้านมาทำที่วัดเลียบ)

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-05.jpg

นอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถบันทึกภาพการทำเทียนได้ตามความถนัดแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำเทียน หรือทำบุญสนับสนุนการจัดทำต้นเทียน หรือจะซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไปฝากเป็นกำลังใจให้กับช่างเทียนก็ได้

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-06.jpg

ชุมชนทำเทียน-งานห่เทียนอุบล61-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511