guideubon

 

งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2561 ได้ชื่องาน " ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน "

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-01.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 61 

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-02.jpg

โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดใช้ชื่องาน "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-03.jpg

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และพิธีเปิดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 ก.ค. 61 โดยมีกิจกรรมระหว่างงานมากมาย อาทิ กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน งานเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ถนนสายเทียนสายธรรม การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน และการประกวดสาวงามเทียนพรรษา เป็นต้น

ผู้สนใจ ติดตามข่าวงานประเพณีแห่เทียน #อุบล ได้ที่ http://www.guideubon.com/2.0/candlefestival

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-04.jpg

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-05.jpg

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-06.jpg

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-07.jpg

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-08.jpg

ฮีตศรัทธา-ราชธานีแห่งเทียน-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511