guideubon

 

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง

เมืองเทียน-เมืองธรรม-02.jpg

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมสรุป กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่องาน "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" โดยสถานที่จัดงาน ใช้พื้นที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง 

สำหรับการจัดขบวนแห่เทียนและการแสดงจากชุมชน ทุกปีที่ผ่านมา กำหนดจัดขึ้นเพียงวันเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ไกลไม่สามารถชมขวนแห่ได้ครบ ดังนั้นในปีนี้จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนการแสดงจากชุมชนต่างๆ เป็น 2 วัน โดยรวมต้นเทียนพรรษาทุกประเภท วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 กำหนดให้มีขบวนแห่ 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2567 และการแสดงแสง สี เสียง ภาคกลางคืน ก็จัด 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2567 เช่นกัน

ส่วนการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาพรรษา ให้คณะกรรมการไปวางแผนจัดระบบต้นเทียนที่เข้าขบวนแห่วันแรก และวันที่สอง รวมทั้งขบวนฟ้อนรำด้วย โดยจุดแสดงขบวนแห่เทียน เริ่มจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนนอุปราช และถนนชยางกูร

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-01.jpg

ประชุมเตรียมงานเทียนอุบลฯ 67นัดแรก สรุปเพิ่มขบวนแห่เป็น 2 วัน

ผลประกวดต้นเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2566

วัดทุ่งศรีเมือง ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

วัดเลียบ ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

อ.โขงเจียม ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

วัดแจ้ง ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

วัดมหาวนาราม ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

อ.โพธิ์ไทร ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

อ.สว่างวีระวงศ์ ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

อ.กุดข้าวปุ้น ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ผลการประกวดนางงามเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล ปี 2566

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511