guideubon

 

วัดมหาวนาราม ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในห้วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ วัดมหาวนาราม
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 100,000 บาท
เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-วัดมหาวนาราม-02.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 80,000 บาท
เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-ตระการพืชผล.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ อำเภอเขื่องใน
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท
เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-เขื่องใน.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-ม่วงสามสิบ.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-วัดสุปัฏนาราม.jpg

 

เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-วัดมหาวนาราม-03.jpg

สำหรับต้นเที่ยนพรรษา วัดมหาวนาราม เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ส่วนหน้า จัดทำเป็น เจ้าชายสิทชัตถะทรงขี่ม้ากัณฑกะออกผนวช โดยมีนายฉันนะเป็นพระสหายตามเสด็จถึงฝั่งอโนมานที

ส่วนกลาง เป็นตอนพระเตมีย์ พระองค์ทำเป็นอ่อนเพลียเป็นไข้ เพราะไม่อยากขึ้นครองราชย์ ทำให้พระบิดาไม่พอพระทัย จึงสั่งทหารนำไปฝังคินทั้งเป็น ทั้งใดนั้นพระองค์ทรงยกราชรถขึ้นได้ทั้งดัน สร้างความประหลาคตกใจของทหาร พระองค์ทรงบำเพียงเนกข้มมะบารมี

ส่วนหลัง พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากคาวดึงส์ พระองค์ทรงแสดงพระอกิธรรมโปรดพระมารดา ณ สังกัสสนครในวันมหาปวารณา ออกพรรษา หมู่เทพยดาพุทธบริษัทดับคั่ง ทรงแสดงป่าฏิหาริย์เปิดโลก

เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-วัดมหาวนาราม-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511