guideubon

 

วัดเลียบ ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-01.jpg

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในห้วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ วัดเลียบ
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 100,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-03.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ เทศบาลตำบลเทพวงศา-วัดอูบมุง
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 80,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดอูบมุง.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ วัดสุทัศนาราม
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดสุทัศนาราม.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ วัดปทุมมาลัย
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดปทุมมาลัย.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ.jpg

 

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-04.jpg

สำหรับต้นเทียนพรรษา วัดเลียบ เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง มีนายทักษิณ ภาดี เป็นหัวหน้าช่าง

ฉากหน้า จัดทำเป็นพระพิฆเนศกับคชปักษา 

ฐานรองรับต้นเทียน คชสิงห์ ลายลำต้น ลายกนกเครือ พระพุทธเจ้าโปรดองค์คุลีมาร

ฉากหลัง จัดทำเป็น นางผสุดีขอพรทิพย์ 10 ประการจากพระอินทร์

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511