guideubon

 

อ.กุดข้าวปุ้น ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-กุดข้าวปุ้น-01.jpg

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในห้วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 30,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-กุดข้าวปุ้น-02.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ อำเภอสิรินธร
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-สิรินธร.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ วัดเวตวันวิทยาราม ชุมชนบ้านป่าก่อ-บ้านหนองแสง
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-วัดเวตวัน.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่วัดโพธิ์ตาก
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 5,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-วัดโพธธิ์ตาก.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ อำเภอตาลสุม
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 5,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-ตาลสุม.jpg

 

สำหรับต้นเทียนพรรษา อำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นต้นเทียนประเภท เทียนโบราณแบบดั้งเดิม มีนายวัฒนา มัฐผา เป้นหัวหน้าช่างเทียน

เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-กุดข้าวปุ้น-03.jpg

ต้นเทียนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เชนติเมตร ความสูงตัวต้นเทียนถึงยอดสูง 1.60 เมตร ลำต้นเทียนทำจากเทียนสีเหลืองนำมามัดรวมแล้วติดลาย และมีมณฑปครอบต้นเทียนซึ่งประดิษฐ์เป็นพญานาค หงส์ หมากเบ็งกาบ ตกแต่งด้วยใบตองสด ใบลาน และมาลัยดอกไม้สด

ฐานรองรับต้นเทียนเป็นราชรถ ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่สาน ใบลาน ใบตอง มาลัยดอกไม้สด

ส่วนหน้า พญาหงส์ เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ที่มีความสง่างามในบรรดาสัตว์ป่าหิมพานต์ทั้งปวง พร้อมด้วย พญานาคราชตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาของคนไทย ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยใบลาน ใบตอง เชือกปอ และมาลัยดอกไม้สด

ส่วนข้าง เทวดาจำนวน 2 องค์และพญานาค 2 ตน เลื้อยตามข้างราชรถ เพื่อรอรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดิษฐ์ตกแต่งจากใบลาน ใบตองและดอกไม้สดพร้อมด้วยหมากเบ็ง เครื่องบูชาแบบประเพณีอีสาน

ส่วนท้าย พระพุทธเจ้าปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับยืน หลังจากที่ทรงเสด็จจำนำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยบันไดแก้วที่ท้าวสักกเทวราชเนรมิตรน้อมถวาย โดยมีพระอินทร์พร้อมด้วยเหล่าเทวดา ถือมาลัยดอกไม้ทิพย์โปรยปรายในระหว่างทางที่เสด็จมายังโลกมนุษย์ อีกทั้ง พานบายศรีที่มีความวิจิตรบรรจงสวยงามตามแบบไทยผสมสานแบบอีสาน ตกแต่งด้วยใบตองมาลัยดอกไม้สด เครื่องแขวนและอื่นๆ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511