Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
อุบลวันนี้สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี
เชิญงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนยการเรียนรู้ สุนีย์ทาวเวอร์

เทศน์สามัคคี มีแห่งเดียวที่อุบล
อุบลฯ เมืองนักปราญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม ร่วมใจเข้าวัดฟังธรรมตอลดเข้าพรรษาในงาน ธรรมมัสสวนะสามัคคี หรือเทศน์สามัคคี ดูกำหนดการที่นี่ครับ

คอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งพิเศษ สมทบทุนกองทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการ แพทย์และเครื่องช่วยหายใจ 8 ส.ค.57

คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบล
เรียนรู้เรื่องผ้าทอเมืองอุบลฯ ตั้งแต่ความเชื่อ ความเป็นมาของผ้าพื้นเมืองอุบลฯ จนถึงแนวคิดนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาต่อยอดชิ้นงาน ที่ห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานี ถึง 31 ก.ค.57 นี้เท่านั้น

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด >>

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 111 กำหนดให้วุฒิสภาในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 150 คน โดยมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดๆละหนึ่งคน จำนวน 76 คน และมาจากการสรรหา จำนวน 74 คนนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน
สมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการสรรหา ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 

นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี ที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 

 

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511