Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
ราชธานีแห่งอีสาน

          จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทำเลที่ตั้ง เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลากหลายชนิด มีแม่น้ำหลายสายไหลมาบรรจบกัน ทำให้เหมาะสมแก่การพักพิงตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต ได้พบร่องร่อยการอยู่อาศัย ของคนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นปีมาแล้ว จากที่เคยดำรงชีพแบบสังคมล่าสัตว์ ได้พัฒนาการเข้าสู่สังคมเกษตรกรรม เมื่อประมาณ 3,000-2,000 ปี ที่ผ่านมา พบหลักฐานกระจายอยู่หลายพื้นที่ ทั้งตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงได้พบภาพเขียนสี ตามเพิงผามากในบริเวณตะวันออกริมแม่น้ำโขงด้วย ร่องรอยชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น

1. แหล่งโบราณคดีบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบเศษภาชนะดินเผาที่สำคัญ คือ มีการตกแต่งผิวภาชนะ ด้วยลายเขียนสีแดง เป็นลายเส้นหยักและลายคล้ายดอกไม้ ซึ่งอาจเป็นลักษณะเฉพาะ ของภาชนะลายเขียนสีในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

2. แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากโนนสาวเอ้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร พบเศษภาชนะดินเผา ขนาดและรูปทรงต่างๆ ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่เจาะรูตรงกลาง ซึ่งเชื่อว่าเป็นภาชนะบรรจุกกระดูก ในพิธีกรรมฝังศพครั้งที่สอง ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในระยะแรก จะฝังศพทั้งโครงรวมกับภาชนะดินเผา และเครื่องประดับต่างๆ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นการนำกระดูกขึ้นมา บรรจุลงในภาชนะแล้วฝังอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพบเป็นจำนวนมากในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล - ชี

3. ผาแต้ม อำเภอโขงเจียม เป็นกลุ่มภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุด เขียนต่อเนื่องเต็มหน้าผา 4 แห่ง คือ ผาแต้ม ผาหมอน และผาหมอนน้อย ส่วนใหญ่เขียนด้วยสีแดง เป็นภาพมือคนมากที่สุด ภาพสัตว์ เช่น ช้าง ปลา เต่า สุนัขป่า วัน หรือ ควาย ภาพคล้ายตุ้มจับปลาแต่มีแขน และภาพสัญลักษณ์อื่นๆ รูปรอยแผ่นหินนี้ อาจเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อพิธีกรรม ความอุดมสมบูรณ์ หรือภาพเล่าเรื่องราววิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้น

          ชุมชนสมัยประวัติศาสตร์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 10-12 เมื่อชุมชนขนาดใหญ่ ได้รวมตัวกันหนาแน่น และพัฒนาสังคมขึ้น รวมทั้งชุมชนโบราณในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ในการติดต่อ ทั้งจากชุมชนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผ่านมาทางลุ่มแม่น้ำมูล-ชี บริเวณที่ราบลุ่มริมทะเลสาบเขมร รวมถึงที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง

 


พิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ คืออะไร
ถ้าพูดถึงเรื่องประเพณีการทำศพแบบนกหัสดีลิงค์นั้น ต้องเล่าถึงตำนานที่มาก่อนครับ พอทราบที่มาแล้ว จะเข้าใจว่า ทำไมถึงต้องฆ่านกด้วย และคนที่จะฆ่านกได้ ต้องสืบเชื้อสายมาจากเจ้านางสีดา นะครับ

ทำไมเมืองอุบลฯ ถึงมีพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์
หลายๆท่านอาจมีความสงสัยว่า พิธีนกหัสดีลิงค์เป็นพิธีศพทางภาคเหนือ ทำไมพระผู้ใหญ่เมืองอุบลฯ มรณะภาพ จึงได้จัดพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ด้วย ตรงนี้มีคำตอบครับ

จวนข้าหลวงฯ หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
จวนหรือหลวงฯ หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่พักของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 

หนังบักตื้ออีสาน
หนังบักตื้อ หรือในชื่ออย่างภาษาราชการที่เป็นทางการจะนิยมเรียกว่า หนังประโมทัย  สันนิษฐานกันว่าเป็นชื่อ ของคณะหนังที่มีชื่อเสียงในยุคแรกๆ

222 ปี อุบลราชธานี เมืองคนดี เมืองนักปราชญ์
เชิญชวนชาวอุบลราชธานี ช่วยกันรวบรวมข้อมูล เรื่องราว องค์ความรู้ และภาพเก่าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานด้านประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี เพื่อร่วมเฉลอิมฉลองงาน 222 ปี อุบลราชธานี พ.ศ.2557

อัฐิของราชสกุล ณ จัมปาศักดิ์ เก็บไว้ที่อุบลราชธานี

นามสกุลเก่าแก่ของคนอุบล

ประวัติพระครูวิโรจน์รัตโนบล

ประวัติพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย)

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี
ท่านเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม เมตตาธรรม กรุณาธรรมต่อพสกนิกรชาวอุบลราชธานีอย่างเหลือล้น ในฐานะราชการ ท่านเป็นข้าราชบริพารผู้กอปรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแม่ทัพคนสำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเป็นผู้ประสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างหัวเมืองอีสานกับกรุงเทพฯ....

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511