youtube

facebook fanpage

twitter

 

ไกด์อุบล :: Featured News


มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน
คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง ปทุมธานี และตราด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564

ประกาศใช้แอป HugUbon สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบล
จังหวัดอุบลฯ ประกาศใช้แอปพลิเคชัน "ฮักอุบล" จัดระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Updated ตารางบินเดือนมกราคม 2564 สนามบินอุบลฯ
สถานการณ์ COVID-19 กระทบตารางบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2564
 

nartsiri ubon
 
 
  เกาะติดข่าวเมืองอุบล

ไกด์อุบล :: listallnews

 

     
 
 
  GUIDE UBON CHANNEL 
   ชื่นชอบเว็บนี้ กด Like/ถูกใจ ให้ด้วยนะครับ
  Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511