guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ปี 2560

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-02.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ปี 2560 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-01.jpg 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดเลียบ ได้รับถ้วยรางวัล ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินสด 100,000 บาท

ไกด์อุบล : ต้นเทียนวัดเลียบ มีนายพุทธิศักดิ์ ภาดี เป็นหัวหน้าช่างเทียน เล่าเรื่องตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงม้ากัณฐกะเสด็จออกผนวช ภายหลังได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จึงเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา

 

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-นาจะหลวย-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย ได้รับถ้วยรางวัล พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 80,000 บาท

 

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดกลาง-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ได้แก่ วัดกลาง ได้รับถ้วยรางวัล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินสด 50,000 บาท

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอเขมราฐ และอำเภอบุณฑริก รางวัลละ 30,000 บาท

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-เขมราฐ-01.jpg

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-บุณฑริก-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511