guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล ปี 2560

มาแล้วครับ สดๆ ร้อนๆ ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-แกะสลักขนาดใหญ่-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดผาสุการาม

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเดชอุดมช

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดศรีอุบลรัตนาราม

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดไชยมงคล

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-แกะสลักขนาดกลาง-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ วัดเลียบ

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดกลาง

- รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขมราฐ

- รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอบุณฑริก

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-แกะสลักขนาดเล็ก-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอน้ำยืน

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น

- รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสำโรง

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดปทุมมาลัย

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดใหญ่-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ วัดแจ้ง

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดศรีประดู่

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดบูรพาราม

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดพลแพน

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดมหาวนาราม

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดกลาง-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ วัดนาควาย

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดท่าวังหิน

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสุทัศนาราม

- รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-ติดพิมพ์ขนาดเล็ก-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ วัดสารพัฒนึก

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดหายโศก

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดป่าแสนอุดม

- รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก๊ก

- รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอทุ่งศรีอุดม

ชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-แบบโบราณดั้งเดิม-01.jpg

ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม

- รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์

- รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอบุณฑริก

- รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

- รางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลเมืองเดช 1

- รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดโพธิตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511