guideubon

 

บ้านคำปุนและกลุ่มมูนเมือง เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว งานแห่เทียนอุบลฯ 60

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-01.jpg

ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 นี้ บ้านคำปุนและกลุ่มมุมเมือง เปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการต่างๆ เป็นปีที่ 19 ณ บ้านคำปุน อ.วารินชำราบ ในวันที่ 8-9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2560 บัตรเข้าชมท่านละ 100 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย!! เพื่อเป็นทุนสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเป็นทุนแก่นักเรียนผู้ขาดแคลน หรือสาธารณะกุศลตามความเหมาะสม

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-03.jpg

ในปีที่ผ่านมา บ้านคำปุนและกลุ่มมูลเมือง ได้เปิดให้เข้าชมช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาครั้งที่แล้ว ปีที่ 18 เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมบัตรละ 100 บาท และเงินสมทบจากผู้บริจาค และพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายเค้ก ไอศครีมและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,100 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นำไปใช้จ่ายเพื่อการกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,100 บาท ดังนี้

1. มอบทุนการศึกษาและเครื่องดนตรี แก่เยาวชนศรีดอนชัย บ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 50,000 บาท

2. สนับสนุนกิจกรรมภาควิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 30,000 บาท

3. มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30,000 บาท

4. ถวายปัจจัยซ่อมแซมเสนาสนะ วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 30,000 บาท

5. ถวายปัจจัยสร้างเสมาหินทรายแกะสลัก แก่วัดป่านานาชาติ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 50,000 บาท

6. ถวายปัจจัยบำรุงเสนาสนะ วัดป่าอานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 50,000 บาท

7. สมทบทุนสร้างห้องสมุด โรงเรียนหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 50,000 บาท

8. บำรุงพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 54,100 บาท

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-04.jpg

ชมการทอผ้าไหม และนิทรรศการต่างๆ ที่บ้านคำปุน ในเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 บัตรเข้าชมท่านละ 100 บาท รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อการกุศลเช่นเดิม

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-05.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-06.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-07.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-08.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-09.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511