guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก ปี 2560

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-กันทรารมย์-02.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก ปี 2560 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-กันทรารมย์-01.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับถ้วยรางวัล นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินสด จำนวน 60,000 บาท

 

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-น้ำยืน-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอน้ำยืน ได้รับถ้วยรางวัลนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินสด 40,000 บาท

 

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-น้ำขุ่น-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น ได้รับถ้วยรางวัล นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเงินสด 20,000 บาท

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอสำโรง และวัดปทุมมาลัย ได้รับเงินสดรางวัลละ 10,000 บาท 

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-สำโรง-01.jpg

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-วัดปทุมมาลัย-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511