Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

䡴غ
ҹླ¹ Шӻ 2550

 

candlefestival2007ผลการประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2550
ผู้ว่าฯอุบล อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
มท.1 เปิดงาน และปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2550
ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550
ผลการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2550
การประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
30 กรกฎาคม 2550 อลังการขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
29 กรกฎาคม 2550 ตระการตาเทียนพรรษารอบทุ่งศรีเมือง
28 กรกฎาคม 2550 ประกวดสวดหมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้านทำนองอีสาน
28-30 กรกฎาคม 2550 เยือนบ้านคำปุน
28 กรกฎาคม 2550 “พาข้าวแลง” ชมการประกวดสาวงามประจำต้นเทียนพรรษา
26 กรกฎาคม 2550 พิธีพราหมณ์อันเชิญพระขวัญเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
25,27,29,30 กค. 50 การแสดงประกอบแสงเสียง "ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"
24-30 กรกฎาคม 2550 กิจกรรมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน
24-29 กรกฎาคม 2550 กิจกรรมปฎิบัติธรรม
24-29 กรกฎาคม 2550 กิจกรรมหลอมเทียนหลอมใจ
24 กรกฎาคม 2550 พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทาน
14-31 กรกฎาคม 2550 ชมงานแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 2
1-31 กรกฎาคม 2550 ชมมหกรรมศิลปกรรมอุบลราชธานี
1-28 กรกฎา 50 เยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน ภูมิปัญญาของช่างเทียนเมืองอุบลฯ
1 กรกฎาคม 2550 พิธีเปิดเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550
แถลงข่าวจัดงาน ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม เลิศล้ำเทียนพรรษา ปวงประชาพอเพียง
อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดสาวงามประจำต้นเทียนพรรษา
ราชภัฏอุบลฯ จัดภูมิปัญญาเทียนท้องถิ่นอุบลราชธานี ต้อนรับประเพณีแห่เทียน
งานแห่เทียนอุบล ปี 50 จัดยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ราชภัฏอุบลฯ โหมโรงงานแห่เทียนพรรษา ชูภูมิปัญญาเทียนท้องถิ่นเชื่อมนานาชาติ
อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้ว!
ดูข้อมูลการจัดงานทั้งหมด


เทียนพรรษาพระราชทาน หรือเทียนหลวงพระราชทาน
การพระราชทานเทียนพรรษาถือเป็นการพระราชกุศลอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำเทียนพรรษาขึ้นเพื่อพระราชทานไปถวายเป็นพุทธบูชายังพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ศิลปะเทียนพรรษาเมืองอุบล
 งานช่างเทียนพรรษาเมืองอุบลทั้ง 3 ประเภทได้แก่ เทียนมัดรวมติดลาย  เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะ สลัก ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอันมีคุณสมบัติหรือเรียกได้ว่าเป็น สกุลช่างเมืองอุบล ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างพื้นเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่คิดค้นเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนที่เป็นการคิดประดิษฐ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมหรือค้นพบใหม่ 

เผยโฉมแชมป์สารคดีประเพณีแห่เทียนเมืองอุบล
การประกวดสารคดีสั้น Documentary Movie หัวข้อ จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งไทย ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ ปี พ.ศ.2555

เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล
รวมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบลราชธานี

10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล
เยือนชุมชนชมวิธีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  โดยที่แต่ละชุมชน ต่างมีเอกลักษณ์ รูปแบบ วิธีการ และเคล็ดลับภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ต้นเทียน

กบนอกกะลา แห่เทียนพรรษา ศิลปะแห่งความศรัทธา
กว่าจะมาเป็นต้นเทียนพรรษาและรถแห่เทียนที่สวยงามตระการตานั้นเขาทำกันอย่างไร ใครเป็นคนทำต้นเทียน ต้นเทียนพรรษามีกี่ชนิดกี่แบบ ทำไมถึงต้องมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทั้งที่ปัจจุบันเกือบทุกวัดก็มีไฟฟ้า และความหมายที่แท้จริงของประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นคืออะไร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล
สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาเทียนอุบลราชธานีสู่สากล ตอน “เล่าขานตำนานเทียนอุบลราชธานีสู่สากล” วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน
ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกรณีพิเศษ 

เทียนโบราณ
ความเป็นมาเรื่องเทียนโบราณ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในดงอู่ผึ้ง ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ลูกหลาน เหลนโหลน ได้ฟังสืบทอดกันมา ความว่า........

ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
คราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

การทำต้นเทียนประเภทแกะสลักและติดพิมพ์
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ ทำเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยนายคำหมา  แสงงาม 

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

เทียนพรรษาอุบล คว้าแชมป์พาเหรดนานาชาติที่โอซาก้า
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ภายหลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน "มิโดซูจิ พาเหรด 2003" ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมภาคภูมิใจ คลิกตามไปดู

ͺ´

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สนง.ไกด์อุบล 89/1 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511