Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง          แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำสักดิ์สิทธิ์        เทพนิมิตรพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย    เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

         อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 3,161,248 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แก่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปตามทางหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธรและอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางระมาณ 580 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ถึงอุบลราชธานีแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน

สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่อำนาจเจริญอีก 75 กิโลเมตร

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง
วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)
วัดโพธิ์ศิลา
วัดพระเหลาเทพนิมิตร
วัดไชยาติการาม
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
แม่น้ำโขงที่ชานุมาน
วนอุทยานดอกเจ้าปู่
สวนเกษตรชิตสกนธ์รีสอร์ท
ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ
 

 

Footer
hotsia
sadoodta
111thailand
oceansmile
guideubon
feelthai
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700