guideubon

 

รวมประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 รวม 18 อำเภอ

เขตภัยพิบัติ-รวมประกาศ-01.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 116.11 ม.รทก. หรือระดับ 11.11 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.11 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 4.11 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 5,345.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 21 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง นาเยีย สิรินธร บุณฑริก กุดข้าวปุ้น และอำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน ดอนมดแดง เดชอุดม ตระการพืชผล ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาเยีย น้ำขุ่น น้ำยืน บุณฑริก พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์ สำโรง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

ดูประกาศฉบับเต็มแยกตามอำเภอ ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 เขื่องใน ดอนมดแดง เดชอุดม

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 ตระการฯ ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 นาจะหลวย นาเยีย น้ำขุ่น น้ำยืน

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 บุณฑริก พิบูลฯ ม่วงสามสิบ

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 อ.เมืองอุบลราชธานี

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 อ.วารินชำราบ

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 สว่างฯ สำโรง เหล่าเสือโก้ก

เขตภัยพิบัติ-รวมประกาศ-02.jpg

เขตภัยพิบัติ-รวมประกาศ-03.jpg