guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล ปี 2559

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

ชุมชนต้นเทียนพรรษาวัดทุ่งศรีเมือง และวัดพลแพน ชนะเลิศการประกวดต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ตามลำดับ ในงานแห่เทียนอุบล 2559 

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 มีต้นเทียนพรรษาที่ส่งเข้าประกวดและร่วมขบวนแห่ จำนวนทั้งสิ้น 53 ต้น ได้แก่ ต้นเทียนทั้งแกะสลักและติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ 13 ต้น ขนาดกลาง 16 ต้น ขนาดเล็ก 17 ต้น และต้นเทียนโบราณ 7 ต้น ผลการประกวดมีดังนี้

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดทุ่งศรีเมือง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดพระธาตุหนองบัว
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดศรีอุบลรัตนาราม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-วัดกลาง.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดกลาง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเขมราฐ
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเขื่องใน

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-อำเภอนาเยีย.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอนาเยีย
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอน้ำยืน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดปทุมมาลัย
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอตาลสุม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอสำโรง

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-วัดพลแพน.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดพลแพน
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดแจ้ง
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดมหาวนาราม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดบูรพา
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-อำเภอนาจะหลวย.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอนาจะหลวย
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดท่าวังหิน
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอตระการพืชผล
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดนาควาย

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-วัดหายโศก.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดหายโศก
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอทุ่งศรีอุดม
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอกุดข้าวปุ้น
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอศรีเมืองใหม่
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอดอนมดแดง

ผลการประกวด-ต้นเทียนพรรษา-อบต_นาเจริญ.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอสว่างวีระวงศ์
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอพิบูลมังสาหาร
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม 1
รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511