guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2559 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดพลแพน.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดพลแพน

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดแจ้ง.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดแจ้ง

ได้รับถ้วยรางวัล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 180,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดมหาวนาราม.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดมหาวนาราม

ได้รับถ้วยรางวัล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 150,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดบูรพา.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดบูรพา

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดศรีประดู่.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดศรีประดู่

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511