guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2559 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559

ต้นเทียนอุบล-2559-นาเยีย.jpg

รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอนาเยีย

ได้รับถ้วยรางวัล นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินสด 60,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-น้ำยืน.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอน้ำยืน

ได้รับถ้วยรางวัล นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินสด 40,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดปทุมมาลัย.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดปทุมมาลัย

ได้รับถ้วยรางวัล นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเงินสด 20,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-ตาลสุม.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอตาลสุม

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-สำโรง.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอสำโรง

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511