guideubon

 

ชาวกุดลาด ทำต้นเทียนทองคำ ถวายพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ร่วมงานแห่เทียนอุบล 2558

เทียนทองคำ งานแห่เทียนอุบล 04.jpg

นายชัยพิชิต เกิดผล หัวหน้าช่างทำต้นเทียนพรรษา ชุมชนกุดลาด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชาวชุมชนตำบลกุดลาด ได้ร่วมกันจัดสร้างต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักเข้าร่วมประกวดในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของชาวอุบลราชธานี โดยเมื่อปี พ.ศ.2556 จัดทำต้นเทียนพรรษาสามมิติ ส่วนปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา จัดทำต้นเทียนพรรษาทองคำ

สำหรับในปี 2558 นี้ ได้จัดทำเป็นต้นเทียนพรรษาทองคำ จำนวน 3 ต้น บนขบวนเดียวกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันโธ , พระโกนาคมโน , พระกัสสโป , พระโคตโมและพระศรีอริยเมตไตรโย ซึ่งพระนามพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ เป็นที่มาของคำว่า " นโมพุทธายะ” โดย นะ คือ พระกกุสันโธ , โม คือ พระโกนาคมโน , พุทธ คือ พระกัสสะโป , ธา คือ พระโคตโม และ ยะ คือ พระศรีอริยเมตไตยโย จนเป็นคาถาสืบต่อกันมาเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ 

นอกจากที่นักท่องเที่ยว จะได้ชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษา จากภูมิปัญญาของชาวกุดลาด แล้ว ยังจะได้ชมขบวนการแสดงฟ้อนรำ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านผาแก้ว และคนในชุมชน เพื่อช่วยกันจรรโลงประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป 

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ 
รายงาน

เทียนทองคำ งานแห่เทียนอุบล 03.jpg

 

เทียนทองคำ งานแห่เทียนอุบล 02.jpg

เทียนทองคำ งานแห่เทียนอุบล 01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511