guideubon

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี 2558

งานแห่เทียน-อุบล-2558-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ออกป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 แล้ว พร้อมติดตั้ง 4 มุมเมือง และจุดประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ

กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขอเชิญชมกิจกรรม ดังนี้

- ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

- การแสดงประกอบแสง สี เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน

- วิถีวัฒนธรรมเยือนชุมชน "คึนทำเทียนพรรษา"

- แกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ

- ถนนสายธรรม-สายเทียน

- ประกวดสาวงามเทียนพรรษา

- เอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค

แห่เทียนอุบล58-01.jpg

แห่เทียนอุบล58-02.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-2558-03.jpg

แห่เทียนอุบล58-03.jpg

แห่เทียนอุบล58-04.jpg

แห่เทียนอุบล58-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511