guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดดับเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัตใต้ท่า
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 ใต้แก่ อำเภอตระการพืชผล
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัฒมหาวนาราม 
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-02.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัตใต้ท่า

ประกวดต้นเทียน-ศูนย์วัดศรีประดู่-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่

ประกวดต้นเทียน-ตระการพืชผล-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 ใต้แก่ อำเภอตระการพืชผล

ประกวดต้นเทียน-วัดมหาวนาราม-01.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัฒมหาวนาราม 

ประกวดต้นเทียน-ม่วงสามสิบ-01.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ

 

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-03.jpg

สำหรับ ต้นเทียนพรรษาวัดใต้ท่า เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง มีนายธีระพงษ์ เก็บเงิน เป็นหัวหน้าช่างเทียน พระครูอุบลคณาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดเลียบ) และพระอเนกพงศ์ อธิจิตโต (ประธานสงฆ์วัดใต้ท่า) เป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้าง ใช้งบประมาณในการจัดสร้างทั้งหมด 499,999 บาท

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-04.jpg

ต้นเทียนพรรษาวัดใต้ท่า ฉากหน้าจัดทำเป็น คชสิงห์และเหล่าเทพ กินรี ถือดอกบัวที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบสราชธานี ถัดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงมัากัฒฐกะออกผนวช โดยมีนายฉันทะตามเสด็จ มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำอโนมาน ที่ทรงตัดพระเกศา และเปลี่ยนเครื่องทรง

ฐานรองรับต้นเทียน จัดทำเป็น จัดทำเป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ ทรงสุบรรณ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ฉากหลัง จัดทำเป็นพุทธประวัติ ตอนเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งเสวยวิมุดติสุข ใต้ร่มไม้จิก ที่สระมุจลินท์ เกิดฝนตกพรำไม่ขาดสายตลอด 7 วัน พญานาคมุจสินท์ ผู้เป็นพระราชาแห่งนาค ได้ออกจากดินแดนนาคทำขดล้อมพระวรกาย และแผ่พังพาบใหญ่ปกคลุมเบื้องบน เหมือนกั้นเศวตฉัตร ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า และเหล่าเทพเทวดา

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-05.jpg

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-06.jpg

ประกวดต้นเทียน-วัดใต้ท่า-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511