guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-เหล่าเสือโก้ก-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดดับเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนวัดเลียบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัตสารพัฒนึก
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขื่องใน
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่

ประกวดต้นเทียน-เหล่าเสือโก้ก-03.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ประกวดต้นเทียน-วัดเลียบ-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนวัดเลียบ

ประกวดต้นเทียน-วัดสารพัฒนึก-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัตสารพัฒนึก

ประกวดต้นเทียน-เขื่องใน-01.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขื่องใน

ประกวดต้นเทียน-ศรีเมืองใหม่-01.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่

 

ประกวดต้นเทียน-เหล่าเสือโก้ก-04.jpg

สำหรับ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์  ขนาดเล็ก มีนายเปรม อุ่นสี เป็นหัวหน้าช่างเทียน ใช้งบประมาณในการจัดทำต้นเทียน 250,000 บาท

ส่วนหน้าของต้นเทียน เป็นพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ทรงพญาครุฑเป็นพาหนะ และมีพญาศรีสุทโธนาคราชจำแรงขบวนต้นเทียนพรรษา แวดล้อมด้วยบริวารพญานาคราชผู้ทรงอิทธิฤทธิ อยู่สองข้างของขบวน

ส่วนกลางต้นเทียนพรรษา ขนาดความสูงของต้นเทียน 2.80 เมตร ลักษณะต้นเทียนเป็นรูปทรงกลม ตั้งอยู่บนฐานทรงสี่เหลี่ยม หมายถึงอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ยอดต้นเทียนทรงดอกบัวตูม อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี

ส่วนหลัง เป็นองค์ท้าวสหัมบดีพรหม กำลังกราบอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกแสดงธรรมเทศนา พระพุทธองค์ทรบรับด้วยอาการสงบนิ่ง แวดล้อมไปด้วยทวยเทพเทวดา 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-เหล่าเสือโก้ก-06.jpg

ประกวดต้นเทียน-เหล่าเสือโก้ก-05.jpg

ประกวดต้นเทียน-เหล่าเสือโก้ก-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511