guideubon

 

แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ เริ่มปิดสี่แยก ใช้ทางเบี่ยง กันยายน 2562

ปิดทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-แยกวนารมย์ หลังวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงเผยระยะเวลา 3 เดือนแรก ประชาชนยังคงสัญจรไปมาได้ปกติจนกว่าจะเริ่มขุด เจาะจึงเริ่มใช้ทางเบี่ยง-ทางเลี่ยง คาดว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2562

วางศิลาฤกษ์ทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-02.jpg

นายเดชา นาคแท้ วิศวกรโยธา บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างแยกวนารมย์-แยกดงอู่ผึ้ง อ.เมืองอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ภายหลังจากการวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้ กรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้ทำการก่อสร้างทางลอดในบริเวณสี่แยกดงอู่-ผึ้งและสี่แยกวนารมย์แล้ว เพื่อให้ผู้รับจ้างทำงานเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1,080 วัน หรือ 3 ปี โดยบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายใต้มาตรฐานการก่อสร้างที่ดีที่สุดตามที่กรมทางหลวงกำหนดมา จึงได้เร่งลงมือสำรวจแนวก่อสร้างล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามแบบ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการสำรวจไปแล้วกว่า 90% และเตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเร่งโยกย้ายสาธารณูปโภคพื้นฐานในจุดที่จะทำการก่อสร้าง

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-03.jpg

โดยในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 จะเป็นการเคลียร์และทำคันทางเพื่อวางท่อระบายน้ำจากบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง เพื่อระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้สองทางคือ 1. จากสี่แยกดงอู่ผึ้งไปลงคลองระบายน้ำที่พาดผ่านบริเวณบิ๊กซีเพื่อลงสู่ห้วยแจระแม 2. จากแยกดงอู่ผึ้งไปลงลำน้ำมูลน้อยที่บริเวณสะพานมูลน้อยก่อนถึง PEA

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-04.jpg

ในระยะแรกจะทำคันทางเพื่อให้เครื่องจักรสามารถเคลื่อนย้ายท่อระบายน้ำลงตามแนวที่วางไว้ได้ ทำให้ระยะการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผิวจราจรเดิม ประชาชนยังคงสัญจรไปมาได้ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานสร้างสะพาน กรมทางหลวงกำลังจัดส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและห้างร้านที่มีทรัพย์สินยื่นออกมาในพื้นที่ได้นำทรัพย์สินหรือสิ่งกีดขวางที่ยื่นออกมาในส่วนของถนนสาธารณะที่กรมทางจะเข้าไปดำเนินการได้เคลื่อนย้ายออกเพื่อความสะดวกต่อการเข้าทำงานของส่วนงานก่อสร้าง หลังจากนั้น จะเป็นการเคลียร์ทางเบี่ยงในพื้นที่ทั้งสองสี่แยกจนกระทั่งประมาณปลายเดือนสิงหาคม-ต้นกันยายน 62 จึงจะเริ่มการก่อสร้าง

สรุปได้ว่า ในระยะนี้ประชาชนยังคงใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้เหมือนเดิม จนกว่าจะถึงเดือนกันยายน 2562 จึงจะเริ่มใช้ทางเบี่ยงบริเวณรอบสี่แยก และเริ่มใช้ทางเลี่ยงอย่างเต็มที่

ปิดทางแยก-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

อย่างไรก็ตาม กรณีการก่อสร้างบริเวณสี่แยกวนารมย์ ซึ่งมีต้นไทรขนาดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองอุบลฯ มานานตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว เดิมการออกแบบก่อสร้างของทางหลวง ถูกออกแบบให้ถนนผ่านต้นไทรดังกล่าว แต่ด้วยเหตุผลประชาชนส่วนหนึ่งต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอายุมากไว้ต่อไป กรมทางหลวงจึงจะทำการออกแบบบริเวณเฉพาะจุดเพื่อเลี่ยงการโค่นต้นไทร ซึ่งกรณีดังกล่าวมีข้อดีคือ การได้อนุรักษ์ต้นไม้มรดกที่อายุเก่าแก่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม แต่ข้อเสียมีโอกาสส่งผลกรณีรากไทรอาจส่งผลกระทบต่อผิวจราจรในระยะยาวได้ ทางบริษัทผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ดีที่สุดตามที่กรมทางหลวงกำหนด

Cr. กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
รายงาน 10 พ.ค.2562

พิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-วนารมย์

คู่มือทางลัด ทางเลี่ยง งานก่อสร้างทางแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

เริ่มงานก่อสร้างทางลอด แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ เมษายน 2562

ภาพ 3 มิติ โครงการทางหลวงหมายเลข 231 แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

กรมทางหลวงเผยแบบทางแยกต่างระดับ ดงอู่ผึ้ง - วนารมย์

คนอุบลฯ เฮ ได้แน่ๆ ทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์