guideubon

 

เริ่มงานก่อสร้างทางลอด แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ เมษายน 2562

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง กม.0+100 - กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย คือ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบล,ตำบลแจระแม และตำบลขามใหญ่ โดยเชิญ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม และ นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 มาร่วมการประชุมและตอบคำถามแก่ประชาชน

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี มีบริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ด้วยงบประมาณ 798,655,400.00 บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน (ประมาณ 3 ปี) เริ่มดำเนินงานประมาณเดือนเมษายน 2562 นี้ ผู้ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร โปรดศึกษาเส้นทางเลี่ยงออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-03.jpg

ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511