guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-ตาลสุม-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดการประกวดตันเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดดับเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอตาลสุม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไต้แก่ วัดเมืองเดช ชุมชนแสนตอ-เมืองใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 ได้แก่ วัดแสงเกษม
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก 
รางวัลชมเชย ไต้แก่ อำเภอตอนมดแดง 

ประกวดต้นเทียน-ตาลสุม-02.jpg
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอตาลสุม 

ประกวดต้นเทียน-ชุมชนแสนตอ-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไต้แก่ วัดเมืองเดช ชุมชนแสนตอ-เมืองใหม่

ประกวดต้นเทียน-วัดแสงเกษม-01.jpg
รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 ได้แก่ วัดแสงเกษม

ประกวดต้นเทียน-วัดโพธิ์ตาก-01.jpg
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก 

ประกวดต้นเทียน-ดอนมดแดง-01.jpg
รางวัลชมเชย ไต้แก่ อำเภอตอนมดแดง 

 

ประกวดต้นเทียน-ตาลสุม-03.jpg

สำหรับ ต้นเทียนพรรษา อำเภอตาสสุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก มีช่างผู้จัดทำ ได้แก่ นายจิรนันท์ ศรีแก้วกุล นายนิชานันท์ โทธิ์ขาว และนายสัญญา ศิริประนม ใช้งบประมาณในการจัดทำต้นเทียน 110,000 บาท ดดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอตาลสุม จำนวน ๗ แห่ง

ขนาดสูง 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร นำเทียนฟั่นมามัดรวมกันให้เป็นต้นใหญ่ ส่วนยอดเป็นบุบก มีขนาดความสูง 3.5 เแตร ประดับด้วยกลีบใบตองและดอกไม้สด

ฐานรองรับต้นเที่ยน ชั้นแรก ตกแต่งด้วยกลีบกระทงใบตองสด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ฐานรองรับเป็นตัวพญาหงส์ ซึ่งทำจากใบลานนวล นำมาตัดเย็บเป็นกลีบทีละชิ้นอย่างประณีต ฐานขบวนเทียนเป็นที่ตั้งขงบุษบกเทียนโบราณ ประดับตกแต่งด้วยการแทงหยวกกล้วย ซึ่งเป็นลวดลายของชาวอุบลราชธานี

ประกวดต้นเทียน-ตาลสุม-04.jpg

ส่วนหน้า แกะสลักเป็นตัวพญานาค 3 เศียร (พญานาคมุจลินทร์) ที่ชาวพุทธให้ความศรัทธาต่อองค์พญานาค ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก ได้ขดลำตัวให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับเสวยมิมุติสุข ตลอดระยะเวลา 7 วัน และได้แผ่เศียร 7 เศียร เพื่อบังแดดบังฝนให้กับพระพุทธเจ้า

ส่วนหลัง ฐานของพระพุทธรูป พระเจ้าใหญ่ประทานพร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอตาลสุม ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราซธานี และด้านข้าง
พระพุทธรูปจะเป็นฉัตร 5 ชั้น และบายศรี 3 ชั้น ทั้งสองด้าน เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระเจ้าใหญ่ประทานพร ส่วนบริเวณรอบขบวนเทียนมีการประดับดอกไม้ ดอกผึ้ง ฝึกบัว และลูกตาล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอตาลสุม

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่
ผลการประกวดต้นเทียน ปี 2565 ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียน-ตาลสุม-05.jpg

ประกวดต้นเทียน-ตาลสุม-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511