guideubon

 

เชิญชาวอุบลฯ ร่วมฟ้อนรำ 231 ปี สถาปนาเมืองอุบล 16 ก.ค.66

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-ฟ้อนรำ01.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ซึ่งในปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” และได้กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566
- ชมนิทรรศการภาพถ่าย “อุบลราชธานี จาก อดีต สู่ปัจจุบัน”

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
ช่วงเย็น ร่วมพิธีปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์ สมโภช “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
- ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 231 รูป
เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
- ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จำนวน 23,100 คน
- ณ อำเภอทุกอำเภอ ๆ ละ 2,310 คน
- และตำบล หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา วัดต่าง ๆ

ร่วมฟ้อนรำพร้อมกันทั้งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 บทเพลง ประกอบด้วย
1) เพลง อุบลราชธานี
2) เพลง ออนซอนเมืองอุบลฯ
3) เพลง มาร์ชอุบลราชธานี
- ชมการประกวดสุนทรพจน์ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ทุกพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม
โดยสามารถร่วมซ้อม การฟ้อนรำ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ตามคลิป Youtube สอนการฟ้อนรำ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3 เพลง ได้แก่ เพลง อุบลราชธานีเพลง ออนซอนเมืองอุบลฯ และเพลง มาร์ชอุบลราชธานี ข้างล่างนี้

1) เพลง อุบลราชธานี
https://youtu.be/8zvHVSWNCzo

2) เพลง ออนซอนเมืองอุบลฯ
https://youtu.be/6dpqZJYHk-8

3) เพลง มาร์ชอุบลราชธานี
https://youtu.be/X2YVrbriWuQ

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-ฟ้อนรำ02.jpg

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-ฟ้อนรำ03.jpg

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-ฟ้อนรำ04.jpg

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-ฟ้อนรำ05.jpg

231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-ฟ้อนรำ06.jpg

ตราสัญลักษณ์-231ปี-อุบลราชธานี-02.jpg

อุบลฯ เตรียมจัดกิจกรรมครบ 231 ปี แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี