guideubon

 

กำหนดการจัด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2566

กำหนดการ-งานแห่เทียน66-อุบล-01.jpg

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุด ในชื่องาน "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" เริ่มด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษา ที่รวมพลัง บวร ชุมชน บ้าน วัด ราชการ และครูช่างเทียน ร่วมกันทำต้นเทียนพรรษา ทั้งประเภท แกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนพรรษาโบราณ ใช้เวลากว่า 3-4 เดือน

ด้วยวิถีชุมชนทำเทียนที่ งดงาม ให้นักท่องเที่ยว ได้มาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำเทียนพรรษาร่วมกับชาวอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเทศกาลแห่เทียนพรรษา วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมในงาน ข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ไกด์อุบลมีกำหนดการมาฝาก ดังนี้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
16.00 น. แถลงข่าวการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-01.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
17.30 น. รับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี - ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2566
08.30-20.00 น. กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการทำเทียนและการตกแต่งต้นเทียนของคุ้มวัดต่างๆ ได้แก่ วัดศรีประดู่, วัดพลแพน, วัดมหาวนาราม, วัดแจ้ง, วัดทุ่งศรีเมือง, วัดไชยมงคล, วัดพระธาตุหนองบัว, วัดสุปัฏนารามวรวิหารม และวัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ

วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566
09.00-17.00 น. เปิดบ้านคำปุน ( ค่าเข้าชม 100/ท่าน) ณ บ้านคำปุน อ.วารินชำราบ 

วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566
09.00-20.00 น.
- ถนนสายเทียน สายธรรม บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
- การแสดงวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานีของกลุ่ม ลานขวัญเมือง (หน้าศาลากลางอุบลราชธานี หลังเก่า) 
- การจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP อุบลราชธานี - ลานขวัญเมือง (หน้าศาลากลางอุบลราชธานี หลังเก่า) - พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
- การประกวดธิดาเทียนพรรษาจำแลง 2566 กับกลุ่ม LGBT อุบล บริเวณถนนคนเดินริมมูล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
17.00-22.00 น. การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

กำหนดการ-งานแห่เทียน66-อุบล-02.jpg

วันที่ 1-7 สิงหาคม 2566
งาน Miracle Of Candle​ มหัศจรรย์เทียนพรรษา​ “The Story Of Ganesha คณปติ” พร้อมกับประติมากรรมจากเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลกของ​เทพเจ้าแห่งความสำเร็จที่สูงกว่า 5 เมตร!! ​“พระพิฆเนศปางประทานพร”​ ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

วันที่ 1 สิงหาคม 2566
08.00 น. เป็นต้นไป พิธีอัญเชิญและสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน  บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
15.00 น. เป็นต้นไป รวมต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด (ประเภทแกะสลัก, ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ) บริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
18.00 - 19.00 น. พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดมณีวนาราม
19.00 น.เป็นต้นไป การแสดงแสดง สี เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ชุดการแสดง " สังวาดอุบล " หน้าลานขวัญเมือง บริเวณปะรำพิธีถนนอุปราช

กำหนดการ-งานแห่เทียน66-อุบล-04.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2566
08.30-12.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2566 หน้าลานขวัญเมือง บริเวณปะรำพิธีถนนอุปราช - ถนนชยางกูร (ถึงหน้า ปั้มน้ำมัน ESSO 1.3 กม.) จุดการแสดง 4 จุด *** ที่นั่งบนอัฒจรรย์ฟรีทุกที่นั่ง
10.00 น. เป็นตันไป ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
18.00 - 19.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา หน้าลานขวัญเมือง บริเวณปะรำพิธีถนนอุปราช
19.00 - 20.30 น. - การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ชุดการแสดง " สังวาดอุบล "หน้าลานขวัญเมือง บริเวณปะรำพิธีถนนอุปราช

วันที่ 6-31 สิงหาคม 2566
09.00 - 20.00 น. งานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน (ต้นเทียนประเภทแกะสลัก,ติดพิมพ์และเทียนโบราณ) ณ วัดพระธาตุหนองบัว
ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  มีการจัดแสดงแสง เสียง ณ วัดพระธาตุหนองบัว
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. ตลาดแลง(สินค้าชุมชนคุ้มวัด/OTOP/ดนตรีในสวน) ณ วัดพระธาตุหนองบัว

กำหนดการ-งานแห่เทียน66-อุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511