guideubon

 

อุบลฯ แถลงข่าว การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-01.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ถูกยกฐานะจากบ้านแจระแม ขึ้นเป็น เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลประเทศราช ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2335 ซึ่งในปี 2566 นี้ ครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี 231 ปี จึงได้กำหนดเป็นวาระจังหวัด ให้ชาวอุบลราชธานีได้ร่วมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญ่ศีล ทาน ภาวนา และจัดกิจกรรมประเพณีให้ยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลอง "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุด ในชื่องาน "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" เริ่มด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษา ที่รวมพลัง บวร ชุมชน บ้าน วัด ราชการ และครูช่างเทียน ร่วมกันทำต้นเทียนพรรษา ทั้งประเภท แกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนพรรษาโบราณ ใช้เวลากว่า 3-4 เดือน

ด้วยวิถีชุมชนทำเทียนที่ งดงาม ให้นักท่องเที่ยว ได้มาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำเทียนพรรษาร่วมกับชาวอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเทศกาลแห่เทียนพรรษา วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

19-30 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน

20 กรกฎาคม 2566

เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566

ถนนสายเทียน สายธรรม
- นิทรรศการภาพวาดพุทธศิลป์และวัฒนธรรมอินเดีย
- นิทรรศการอุทยานธรณีสามพันโบก
- นิทรรศการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การแสดงวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานี ของกลุ่มอำเภอ
- การแสดงวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรมประเทศอินเดีย
- การจัดแสดงเฮือนอีสาน

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-03.jpg

1 สิงหาคม 2566

- ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
- พิธีเคลื่อนเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มาประดิษฐานมณฑลพิธีหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
- การรวมต้นเทียนพรรษา และประกวดต้นเทียนพรรษา และ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

1-2 สิงหาคม 2566

การแสดงแสง เสียง ขบวนแห่เทียน ภาคกลางคืน

2 สิงหาคม 2566

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-04.jpg

6-31 สิงหาคม 2566

กิจกรรม เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-05.jpg

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แถลง การประดับตบแต่งเมืองอุบลราชธานี โดยรอบบริเวณจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยไฟแสงสีที่งดงาม โดยเฉพาะพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม จะได้ประดับย้อมไฟแสงสีอย่างงดงาม

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้แถลง จำนวนต้นเทียนที่ส่งเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปีนี้จำนวนกว่า 53 ต้น ประกอบด้วย ประเภทแกะสลัก 20 ต้น ประเภทติดพิมพ์ 16 ต้น ประเภทเทียนโบราณ 17 ต้น ตั้งให้ชมบริเวณถนนรองทุ่งศรีเมืองในคืนวันที่ 1-2 สิงหาคม การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา มีขบวนรำและขบวนแห่เทียนพรรษา กว่า ๗. ขบวน พร้อมจัดอัฒจรรย์ที่นั่งชมได้ฟรี

นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แถลงความพร้อมของภาคเอกชนทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และได้จัดอัฒจรรย์ที่นั่งชมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์ซื้อบัตรที่นั่งชม ราคา 300 ถึง 1,000 บาท

พ.ต.อ. คนองฤทธิ์ ดาราช ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ได้แถลง ความพร้อมเตรียมแผนการจัดการจราจร จุดรับส่งพี่น้องประชาชน การเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา และการรักษาความปลอดภัย ได้ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานมีความสะดวกและความปลอดภัยให้มากที่สุด

นางรัตดาวรรณ์ แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุบลราชธานี..แแลงปีนี้ ททท. ได้สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน และ เทียนอุบลฯ ยลได้ตลอดเดือน

นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร แถลงการณ์จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพิบูลมังสาหาร

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-06.jpg

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ได้มาชมต้นเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการ ร่วมทราบซึ่งในพุทศิลปะ ธรรมมะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และธรรมชาติที่งดงาม ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา"

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-07.jpg

122ปี-งานแห่เทียนอุบล-แถลงข่าว-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511