สนับสนุนข่าวโดย : www.GuideUbon.com
ไกด์อุบล :: Featured News

ศูนย์พักสังเกตอาการ บ้านยางน้อย ผู้ปิดทองหลังพระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ถูกใช้เป็นศูนย์พักสังเกตอาการ ผู้เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง COVID-19

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 ราย
เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 ราย

ชาวอุบลฯ ที่เดินทางกลับบ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกัน COVID-19
พี่น้องชาวอุบลฯ หากเดินทางกลับบ้านหลังวันที่ 22 มี.ค.63 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันโรค COVID-19

ห้องตรวจเชื้อโรค COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
ภายหลังมีข่าวคนอุบลฯ ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชื่อของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ก็มีความโดดเด่นขึ้นมาทันที