สนับสนุนข่าวโดย : www.GuideUbon.com
ไกด์อุบล :: Featured News

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ เริ่ม 1 เมษายน 2562

ประกาศกรมอุตุฯ พายุฤดูร้อน มีผลกระทบวันที่ 14-19 มี.ค.62
ช่วงวันที่ 14-19 มีนาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่า โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน

เริ่มงานก่อสร้างทางลอด แยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ เมษายน 2562
แขวงทางหลวงอุบลราชธานี จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน เริ่มดำเนินงานเดือนเษายน 2562 นี้

งานแสดงแสงสีเสียง เทิดพระวีรกรรม กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับกรมทหารราบที่ 6 จัดงานแสดงแสงสีเสียง เทิดพระวีรกรรม กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 15-16 มี.ค.62 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์