สนับสนุนข่าวโดย : www.GuideUbon.com
ไกด์อุบล :: Featured News

มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน
คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง ปทุมธานี และตราด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564

ประกาศใช้แอป HugUbon สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบล
จังหวัดอุบลฯ ประกาศใช้แอปพลิเคชัน "ฮักอุบล" จัดระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Updated ตารางบินเดือนมกราคม 2564 สนามบินอุบลฯ
สถานการณ์ COVID-19 กระทบตารางบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2564