guideubon

 

อุบลฯ ยืนยัน ฉีดวัคซีนโควิดต่อเนื่องถึงสิ้นเดือน มิ.ย.64

sinovac-astrazeneca-ubon-01.jpg

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 356 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหาย 337 ราย กำลังรักษา 16 ราย  

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด ให้กับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 โรคเรื้อรัง ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มิถุนายน ครบตามเป้าหมาย และตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิถุนายน นี้ จะยังคงฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามกำหนดเดิม เพราะจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาทั้งสองยี่ห้อ เป็น ซิโนแวค จำนวน 34,800 โด้ส  แอสตราเซเนกา จำนวน 10,400 โด้ส โดยมีกำหนดได้รับวัคซีน ดังนี้

วัคซีน Sinovac
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ได้รับ 17,400 โดส
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2564 ได้รับ 17,400 โดส

วัคซีน AstraZeneca
วันที่ 20-26 มิถุนายน 2564 ได้รับ 10,400 โดส

ทั้งนี้ ชาวอุบลฯ ที่จองฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 10–15 มิ.ย.64 จะได้รับวัคซีน Sinovac โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันเวลา สถานที่ ที่นัดไว้

หากประสงค์รับวัคซีน AstraZeneca ให้แจ้งความประสงค์เลื่อนการนัดรับวัคซีน ที่ รพ ใกล้บ้าน / รพ ที่นัดไว้ โดยจะได้รับวัคซีนหลังวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ( จะเรียงลำดับคิวเป็นลำดับต้นๆ ตามลำดับ และขอให้รอรับการประสานงานจากโรงพยาบาล เมื่อได้รับการจัดส่งวัคซีน Astra จากส่วนกลาง มาแล้ว )

Call Center 25 อำเภอ สอบถามข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด-19 อุบลฯ

sinovac-astrazeneca-ubon-02.jpg