guideubon

 

Call Center 25 อำเภอ สอบถามข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด-19 อุบลฯ

Call-Center-Covid-19-ubon-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมปูพรมฉีดวัคซีนโควิด แก่กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง  เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายสฤษดิ์   วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี  เปิดเผยว่า  ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน นี้  จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการปูพรมฉีดวัคซีนโควิดทั่วจังหวัด ให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งลงทะเบียนไว้ ผ่านทางระบบหมอพร้อม และให้ อสม.เดินเคาะประตูบ้าน จำนวนประมาณ 3 แสน 3 หมื่น คน  สถานพยาบาลแต่ละแห่ง สามารถฉีดวัคซีนได้ วันละประมาณ 600 คน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า  สถานที่ฉีดวัคซีนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่ฉีดจำนวน 37 แห่งทั้ง 25 อำเภอ  มีความพร้อมเต็มที่ในการฉีดวัคซีนโควิดแก่ประชาชน ประชาชนสามารถสอบถามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านคอลเซ็นเตอร์ทั้ง 25 อำเภอ ได้ ดังนี้

Call-Center-Covid-19-ubon-02.jpg