guideubon

 

5 จุดเช็คพอยต์ กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

bike-อุ่นไอรัก-5checkpoint-01.jpg

โดยที่จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30  น. เป็นต้นไป มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางการปั่นจักรยานประมาณ 29 กิโลเมตร ขอเชิญชวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ได้ชมนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แห่งลำน้ำโขง ชี มูล ตามเส้นทางดังกล่าว ดังนี้

เส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก อุบลราชธานี

จุดแวะพักที่ 1 หน้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี 

ชมนิทรรศการ การเชื่อมโยงเส้นทางปั่นจักรยาน มหัศจรรย์โขง ชี มูล

จุดแวะพักที่ 2 สนามหญ้าโตโยต้าดีเยี่ยม แยกคำน้ำแซบ

- วิถีชีวิตหมู่บ้านและชาวเรือ
- การแสดงหมอลำ สืบสานตำนานลำกลอน
- ประมวลภาพกิจกรรม ปั่นรักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม และภาพที่ระลึก "วิถีชีวิตลุ่มน้ำมูล

จุดแวะพักที่ 3 สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ

- ชมสวนดอกไม้ของบ้านตาติด
- กิจกรรมออกกำลังกายและเต้นบาสโลบ
- การแสดงสินค้า OTOP นวัตวิถี และนวดแผนไทย

จุดแวะพักที่ 4 ทุ่งศรีเมือง

- กิจกรรมแปรขบวนอักษร Bike Unairak @ Ubon
- ชมสวนดอกดาวเรือง
- ชมการแสดงพื้นบ้าน
- ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และบัวนานาพันธุ์ / ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ และประเพณีลอยกระทง

จุดแวะพักที่ 5 สวนสาธารณะห้วยม่วง

สิ้นสุดเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชมการแสดง มหัศจรรย์ โขง ชี มูล

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-01.jpg
เส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก อุบลราชธานี