guideubon

 

เส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก อุบลราชธานี

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-01.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30  น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเส้นทางการปั่นจักรยานมีระยะทาง 29 กิโลเมตร และมีการจัด นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แห่งลำน้ำโขง ชี มูล ตามเส้นทางดังกล่าวนั้น

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-06.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ที่ได้ลงทะเบียนหรือผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยพร้อมกันเวลา 13.00 น. และร่วมพิธีเปิด เวลา 14.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี (การแต่งกาย : สวมเสื้อยืดพระราชทานหรือเสื้อโทนสีเหลือง)

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนชาวอุบล ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยกำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน ดังนี้

ออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) ไปตามถนนแจ้งสนิท ถึงสี่แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข 231 ทางเลี่ยงเมืองผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่าอุบลราชธานี ถึงแยกคำน้ำแซบเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอวารินชำราบ ผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานี เข้าสู่ถนนอุปราช อำเภอเมือง ผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตย วัดศรีอุบลรัตนาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี ศาลหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อนุสาวรีย์เจ้าคำผง เข้าสู่ถนนชยางกูร เลี้ยวซ้ายสี่แยกโตโยต้าอุบล เข้าสู่ถนนอุปลีสาน ตรงไปถึงสำนักชลประทานที่ 7 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนชวาลานอก ตรงไปถึงสามแยกหอนาฬิกา เข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ถึงจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-03.jpg

ในวันดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการจราจรตามเส้นทางจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 13.30 น. และจะเปิดให้รถวิ่งสวนทางในฝั่งตรงข้ามกับเส้นทางปั่นฯ ดังนี้

ต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ งานจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี โทร.045-254621 หรือ 085-3128301 หรือโทร. 191

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-04.jpg

เส้นทางปั่นจักรยาน-Bike-อุ่นไอรัก-05.jpg