guideubon

 

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน กิจกรรม "BIKE FOR DAD" จังหวัดอุบลฯ

 

เสื้อพระราชทาน-ปั่นเพื่อพ่อ-BIKE4DAD-01.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีมอบเสื้อ สายรัดข้อมือ และเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีประชาชนที่ลงทะเบียนจำนวนมากมารอเข้าคิว แจ้งรายชื่อ และรับหมายเลขประจำตัว เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสื้อพระราชทาน-ปั่นเพื่อพ่อ-BIKE4DAD-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จำนวน 6,178 คน ซึ่งในวันจริง คือวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คาดว่าจะมีประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาร่วมปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นอีก

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ สามารถรับสิ่งของพระราชทานได้ ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

เปิดเส้นทาง Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดอุบลราชธานี 11 ธ.ค.นี้

ภาพข่าวโดย ประสิทธิ์ชัย จุ้ยมิน