guideubon

 

เปิดเส้นทาง Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดอุบลราชธานี 11 ธ.ค.นี้

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-03.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระยะทาง 29 กิโลเมตร

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-06.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ http://www.guideubon.com/download/BIKEFORDADUBON.pdf

และกำหนดรับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มพิธีรับสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เวลา 10.00-16.30 น. (แต่งกายชุดสุภาพ)

ผู้ที่ไม่สามารถมารับสิ่งของพระราชทานตามวันที่กำหนดได้ สามารถรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ เส้นทางกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ และเส้นทางเลี่ยง

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเส้นทางปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เริ่มเวลา 15.00 น. ตามเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญๆ ดังนี้

ศาลากลางอุบลหลังใหม่-01.jpg

- จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามเส้นทางแจ้งสนิท เลี้ยวขวาที่แยกดงอู่ผึ้ง ไปตามเส้นทางเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ผ่านสี่แยกคำน้ำแซบ

สถานีรถไฟ-อุบลราชธานี-02.jpg

- ผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานี

- ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย

- ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

วัดศรีอุบลรัตนาราม-01.jpg

- วัดศรีอุบลรัตนาราม

ศาลหลักเมือง-อุบล-02.jpg

- ศาลหลักเมือง

พระประทุม-เจ้าคำผง-อุบล-01.jpg

- อนุสาวรีย์เจ้าคำผง

 อนุสาวรีย์-รัชกาลที่5.jpg

- พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เข้าถนนสุริยาตร์

วงเวียนหอนาฬิกา-01.jpg

- ผ่านหอนาฬิกา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-01.jpg

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก

- และมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-อุบล-04.jpg

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง ที่ www.bikefordad2015.com หรือสมัครได้ที่บริเวณหน้าห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511