guideubon

 

ไม่รอแล้ว... เปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ระบายน้ำมูล

เขื่อนปากมูล-เปิดทุกบาน-01.jpg

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้เปิดเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อให้ปลาในแม่น้ำโขงอพยพขึ้นมาวางไข่ในแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะทำการลดระดับน้ำตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 รวมเวลา 10 วัน และจะเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บานในวันที่ 11 กรกฎาคม นั้น

เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ที่ทำให้มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น สารคาม และร้อยเอ็ด และอีกหลายจังหวัด ที่น้ำกำลังหลากท่วมอยู่ในขณะนี้ ทำให้แม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้ จะไหลลงมารวมกันในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ก่อนถึงตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบกับยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด อันเป็นฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุระดับ 2 ที่ทะเลจีนใต้ ยิ่งซ้ำเติมให้น้ำที่ท่วมอยู่ไม่ลดลง และเกิดปัญหาน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่ใหม่ๆ มากขึ้น

สถานการณ์ที่ปรากฏในขณะนี้ ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม อยู่ที่ 102.04 ม.รทก. ส่วนระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำหน้าเขื่อนปากมูล อยู่ที่ 102.49 ม.รทก. ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 อยู่ที่ 110.57 ม.รทก. ซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า ระดับน้ำในเขื่อนปากมูล สูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง เพียง 45 เซนติเมตร ในขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี M7 (สะพานเสรีประชาธิปไตย) สูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง ถึง 8.53 เมตร ซึ่งสภาพเช่นนี้เขื่อนปากมูล สามารถเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนทั้ง 8 บาน สุดบานได้ในทันที โดยจะไม่ส่งผลต่อตลิ่ง เพราะระดับน้ำใกล้เคียงกันมาก ซึ่งจะช่วยให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งมีปริมาณมาก และยังมีน้ำเหนือทั้งจากแม่น้ำชี และแม่น้ำมูน ที่ต่างเร่งระบายลงมา สมทบกันที่ตัวเมืองอุบลราชธานี ไม่ให้น้ำต้นทุนมีมากจนอาจนำไปสู่วิกฤติน้ำท่วมได้ จึงมีคำสั่งด่วน ให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสุดบาน ทั้ง 8 บาน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562