guideubon

 

คลัสเตอร์ นร.รร.วัดศรีอุบลรัตนาราม ป่วย 6 กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน

นั่งรถตู้ไปโรงเรียน-ติดโควิด-01.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 85 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 77 ราย แยกเป็น อ.เมือง 31 ราย, อ.วารินชำราบ 22 ราย, อ.ตระการพืชผล 16 ราย, อ.เขื่องใน 3 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 2 ราย, อ.ดอนมดแดง 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,793 ราย รักษาหายสะสม 19,711 ราย กำลังรักษา 915 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 167 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศสถานที่เสี่ยงในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2แห่ง คือ ร้าน Reunion ubon อำเภอเมืองฯ จ.อุบลฯ และร้านทองหล่อ55 อำเภอเมือง ฯ จ.อุบลฯ

นั่งรถตู้ไปโรงเรียน-ติดโควิด-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เป็นพนักงาน/ลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 75 ราย  ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 96 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 88 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 322 คน กักตัว 224 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

นั่งรถตู้ไปโรงเรียน-ติดโควิด-03.jpg

คลัสเตอร์นักเรียน โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย เป็นกลุ่มนักเรียนที่นั่งรถตู้มาโรงเรียนด้วยกัน รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบป่วยเพิ่ม 4 ราย (ครู 2/ นร.2) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 30 ราย 

คลัสเตอร์ ต.โพนแพง ม.7 อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง มีญาติจาก อ.เมืองอุบลฯ มาเยี่ยม ทราบภายหลังว่าญาติติดเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 8 ราย

นั่งรถตู้ไปโรงเรียน-ติดโควิด-04.jpg