guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านทองหล่อ 55

EOC-COVID-19-ทองหล่อ55-01.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้พนักงานและลูกค้า ร้านทองหล่อ 55 อ.เมืองฯ จังหวัดอุบลฯ ที่เข้าไปในร้านดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2564 ให้กักตัว 14 วันทุกคน (ลูกค้าและพนักงานในร้าน) สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร