guideubon

 

ศึกเลือกตั้ง อบจ.อุบลฯ คึกคัก วันแรกสมัครชิง นายกฯ 5 คน

เลือกตั้ง-อบจ63-07.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.อุบลราชธานี มีการเปิดรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันแรก บรรยากาศเป้นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครตำแหน่ง นายก. อบจ. มาก่อนเวลา 08.30 น. ถึง 5 ราย จึงต้องทำการจับสลากเลขหมายเลือกตั้ง ผลการจับสลากได้หมายเลขผู้สมัครเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์
หมายเลข 2 นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรับเจิดเจริญ
หมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ
หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์
หมายเลข 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มี 25 อำเภอ พื้นที่เขตการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง 2,950 หน่วยเลือกตั้ง คนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,433,346 คน

เลือกตั้ง-อบจ63-08.jpg

อุบลฯ เตรียมจัดเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.

 

เลือกตั้ง-อบจ63-09.jpg
ภาพจากเพจ สถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ