guideubon

 

อุบลฯ เตรียมจัดเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.

เลือกตั้ง-อบจ63-01.jpg

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดแถลงข่าว การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน

ดังนั้น อบจ.อุบลราชธานี จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) และกำหนดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 2 -6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.อุบลราชธานี โดยมีกำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งอบจ.อุบลราชธานี มีความพร้อมในการเลือกตั้งฯอย่างเต็มที่เนื่องจากได้มีการเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว

เลือกตั้ง-อบจ63-02.jpg

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มี 25 อำเภอ พื้นที่เขตการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง 2,950 หน่วยเลือกตั้ง คนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,433,346 คน

เลือกตั้ง-อบจ63-06.jpg

รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) โทร.045-250333,081-9772556 เว็บไซต์ www.Ubon.go.th

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathani.Pao www.Ubon.go.th
โทร 045-250-333

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เลือกตั้ง-อบจ63-03.jpg

เลือกตั้ง-อบจ63-04.jpg

เลือกตั้ง-อบจ63-05.jpg