guideubon

 

โควิดอุบลฯ ทุบสถิติ 3,672 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 6 ปอดอักเสบ 288

3672-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 3,672 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 119 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 3,553 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 72,568 ราย รักษาหายสะสม 47,759 ราย กำลังรักษา 24,726 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 83 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 288 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 18 ราย)

วันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นำรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน พร้อมคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลนครอุบลราชธานี และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ ATK กลุ่มเป้าหมายพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป ผลการตรวจ ATK(NS)  รวม 3 จุด จำนวน 527 ราย พบผลบวก 127 ราย ผลลบ 400 ราย ดังนี้

- จุดที่ 1 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (สะพานกุดปลาขาว) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 119 ราย พบผลบวก 47 ราย ผลลบ 72 ราย
- จุดที่ 2 ณ ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) จำนวน 104 ราย พบผลบวก 42 ราย ผลลบ 62 ราย
- จุดที่ 3 ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 304 ราย ผลบวก 38 ราย ผลลบ 266 ราย

3672-โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.ช่องเม็ก (ม.7,11) อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มญาติ ตรวจพบเชื้อ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 161 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 229 คน อยู่ระหว่างกักตัว 229 คน

คลัสเตอร์ร้านเหม่งจ๋าย อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มนักศึกษา ม.อุบลฯ ป่วย 20 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านกึ่งสถานบันเทิง 15-20 มีนาคม 2565 ค้นหาผู้ป่วย พบติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 262 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 399 คน อยู่ระหว่างกักตัว 196 คน

คลัสเตอร์บ้านหินลาด หมู่3,8 ต.นาเรือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นชาย อายุ 60 ปี เปิดร้านค้าในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รร.นยศ. ขึ้นรถรับ-ส่ง, กลุ่มลูกค้า, ผู้สัมผัสในชุมชนครอบครัว, กลุ่มก่อสร้าง, งานบุญหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 146 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 254 คน อยู่ระหว่างกักตัว 82 คน

เจอ-จ่าย-แจก-จบ-อุบล-02.jpg

เจอ จ่าย แจก จบ แนวทางรักษาโควิด-19 สำหรับชาวอุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511