guideubon

 

เจอ จ่าย แจก จบ แนวทางรักษาโควิด-19 สำหรับชาวอุบล

เจอ-จ่าย-แจก-จบ-อุบล-02.jpg

ศูนย์ EOC. สสจ.อุบลราชธานี แนะนำข้อปฏิบัติตัวในช่วงมีการระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้

- ผู้สูงอายุ -ประชาชน ที่มีใข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก (ระบบหายใจ) ให้ตรวจ ATK ทันที หากผลตรวจบวก ให้รีบแจ้ง รพ.สต./รพ.
- เลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือดื่มสุราร่วมกัน/ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ปิด มีคนแออัด- ห้องปรับอากาศเกิน 30 นาที
- ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ใช้หลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP- สวมหน้ากากอนามัย 100% -VUCA
- ประชาชนตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 5-7 วัน
- ผู้สูงอายุ -ผู้มีโรคประจำตัว - ให้รีบฉีดวัคซีนเข็ม 1-2-3 เพื่อป้องกันป่วยหนักและการเสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้แยกกักตัวรักษาที่บ้าน 10 วัน (เจอ จ่าย แจก จบ) โดยติดต่อ อสม./ รพ.สต./ โรงพยาบาล หรือ สำนักงานสาธารณสุข ที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน ซึ่งจะมีแนวทางการรักษา สำหรับประชาชน ดังนี้

เจอ : ตรวจ ATK ผลเป็นบวก (ATK+) ติดต่อ อสม. / รพ.สต. / รพ.ใกล้บ้าน / กักตัวเอง ลงทะเบียนรักษาทันที ( ตามระบบ U Home ) ใน QR code ที่ปรากฎ
จ่าย : เจ้าหน้าที่จะจ่ายยาทันที (ฟ้าทะลายโจร/กระชายขาว) ถ้าไม่ได้รับยาภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้ง อสม. / รพ.สต. / รพ.ใกล้บ้าน
แจก : ผู้ป่วยทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลและติดตามอาการ ถ้าไม่ได้รับการรักษาติดตาม ภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้ง อสม. / รพ.สต. / รพ.ใกล้บ้าน
จบ : จบกระบวนการรักษา หายป่วยเมื่อกักตัวรักษาครบ 10 วัน ไม่ต้องตรวจATK ซ้ำ หากอาการเปลี่ยนแปลง หอบเหนื่อย แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อส่งเข้า รพ.

เจอ-จ่าย-แจก-จบ-อุบล-สรรพสิทธิประสงค์.jpg

เจอ-จ่าย-แจก-จบ-อุบล-50พรรษา.jpg

ATK+ อยู่อำเภอเขมราฐ
ATK+ อยู่อำเภอเขืองใน
ATK+ อยู่อำเภอโขงเจียม
ATK+ อยู่อำเภอดอนมดแดง
ATK+ อยู่อำเภอตระการพืชผล
ATK+ อยู่อำเภอทุ่งศรีอุดม
ATK+ อยู่อำเภอนาตาล
ATK+ อยู่อำเภอนาเยีย
ATK+ อยู่อำเภอน้ำขุ่น
ATK+ อยู่อำเภอน้ำยืน
ATK+ อยู่อำเภอบุณฑริก
ATK+ อยู่อำเภอพิบูลมังสาหาร
ATK+ อยู่อำเภอโพธิ์ไทร
ATK+ อยู่อำเภอม่วงสามสิบ
ATK+ อยู่อำเภอวารินชำราบ
ATK+ อยู่อำเภอสำโรง
ATK+ อยู่อำเภอสิรินธร
ATK+ อยู่อำเภอเหล่าเสือโก้ก