guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 114 ราย คลัสเตอร์โรงเรียน ร้านอาหาร และงานบุญกฐิน

โรงเรียน-ร้านอาหาร-งานบุญกฐิน-01.jpg

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 114 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 14 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 100 ราย แยกเป็น อ.เมือง 46 ราย, อ.น้ำยืน 21 ราย, อ.วารินชำราบ 13 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 5 ราย, อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.น้ำขุ่น 4 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์, อ.นาจะหลวย, อ.เดชอุดม, อ.ดอนมดแดง และ อ.เขื่องใน พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,347 ราย รักษาหายสะสม 19,993 ราย กำลังรักษา 1,182 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 172 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ข้อมูลล่าสุด เวลา 08.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีคลัสเตอร์กลุ่มโรงเรียน และกลุ่มร้านอาหารนั่งชิล พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ดังนี้
- รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน ป่วย 16 ราย
- ร้าน Rim the road ป่วย 12 ราย
- รร.วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง ป่วย 6 ราย
- รร.อนุบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน ป่วย 5 ราย
- ร้านทองหล่อ อ.เมือง ป่วย 3 ราย
- ร้านเอกมัย อ.เมือง ป่วย 2 ราย
- รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง ป่วย 2 ราย
- ต.ดอนมดแดง หมู่4 ป่วย 1 ราย
EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง งานทอดกฐิน ต.โคกสะอาด

EOC-COVID-19-โนนสง่า-โคกสะอาด-01.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 124 ราย เป็นนักเรียน 104 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 16 ราย ครู 4 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 12 ราย ผู้ปกครอง 10 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 41 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 38 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย อยู่ในกลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางร่วมด้วย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 7 ราย ครู 1 ราย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 100 ราย 

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านทองหล่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย เป็นลูกค้าไปเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสผู้ป่วย

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/พนักงาน รวมผู้ป่วย 24 ราย

โรงเรียน-ร้านอาหาร-งานบุญกฐิน-02.jpg

โรงเรียน-ร้านอาหาร-งานบุญกฐิน-03.jpg

โรงเรียน-ร้านอาหาร-งานบุญกฐิน-04.jpg