guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง งานทอดกฐิน ต.โคกสะอาด

EOC-COVID-19-โนนสง่า-โคกสะอาด-01.jpg

วันที่ 19 พฤคจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปร่วมงานทอดกฐิน วัดโนนสง่า และวัดโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ให้กักตัว 14 วัน ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ขอให้ไปตรวจ โควิด- 19 เพื่อยืนยันผลจำนวน 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511