guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 6 สะสม 255 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม255-01.jpg

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 255 ราย รักษาหาย 141 ราย กำลังรักษา 112 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม255-02.jpg

ผู้เสียชีวิตในวันนี้ 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 25 ปี อยู่ที่ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวมีภาวะอ้วน เริ่มป่วยวันที่ 10 เมษายน 2554 มีอาการไข้ ไอเจ็บ คอปวดตามตัว ตรวจพบ เชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิสิทธิประสงค์ ประวัติสอบสวนโรคติดเชื้อจากสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทำพิธีฌาปนกิจภายใน 1 วัน

ผู้ป่วยรายที่ 250 เป็นพนักงานขับรถ ชาวเขมราฐ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยรายที่ 251, 252 และ 253 กลุ่มครอบครัว สัมผัสผู้ป่วยญาติที่มาจากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยรายที่ 254 รายแรกของดอนมดแดง เป็นทหารเดินทางมาจากกรุงเทพฯ แล้วป่วยที่อุบลฯ

ผู้ป่วยรายที่ 255 สัมผัสญาติกลุ่มเสี่ยงที่มาจากกรุงเทพฯ

โควิดอุบล-เพิ่ม6-รวม255-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยในพื้นที่ 19 อำเภอ อำเภอที่ผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด อำเภอเมืองอุบลราชธานี 121 ราย อำเภอวารินชำราบ 35 ราย อำเภอตระการพืชผล 22 ราย และอำเภอเขื่องใน 15 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกระดับการคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มสุด 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก 44 จังหวัด เมื่อเข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นฮักอุบล ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่บ้าน และกักตัวเองที่บ้าน โดยให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ออกคำสั่งจังหวัดอุบลฯ ยกระดับคัดกรอง ป้องกัน COVID-19

อุบลฯ ประกาศ ทุกพื้นที่อำเภอ/ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด