guideubon

รวมที่เที่ยว งานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองอุบล ปี 2560

งานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองอุบล ถ้านับกิจกรรมหลัก ก็ต้องเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ ประเพณีที่สำคัญคือ การอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม มาเข้าขบวนแห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ ส่วนพื้นที่ไหน จัดกิจกรรมอะไรบ้าง ไกด์อุบลรวบรวมไว้ที่นี่แล้วครับ

วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานเทศกาลนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง หลวงพ่อเงิน 700 ปี วันที่ 13 เมษายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีแห่อัญเชิญหลวงพ่อเงิน / ถวายต้นผ้าป่า และพิธีสมโภชหลวงพ่อเงิน 700 ปี

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง-01.jpg

นายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นายอำเภอโขงเจียม ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่สงกรานต์ 12 ขบวน / แข่งขันส้มตำลีลา / การประกวดประกอบอาหาร (ลาบปลา) / การประกวดนางสงกรานต์ / พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการแสดงบนเวทีตลอดงาน ณ สวนสาธารณะดอนหินตั้ง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-โขงเจียม-01.jpg