guideubon

 

รวมที่เที่ยว งานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองอุบล ปี 2560

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-02.jpg

งานประเพณีมหาสงกรานต์เมืองอุบล ถ้านับกิจกรรมหลัก ก็ต้องเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ ประเพณีที่สำคัญคือ การอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม มาเข้าขบวนแห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ ส่วนพื้นที่ไหน จัดกิจกรรมอะไรบ้าง ไกด์อุบลรวบรวมไว้ที่นี่แล้วครับ

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-เทศบาลนครอุบล-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 สนุกสนานกับถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร(หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี) อิ่มอร่อยกับอาหารไทย-อินโดจีน ชมการแสดงดนตรีฟื้นเมือง ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-เทศบาลนครอุบล-02.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง เวลา 09.00 น. พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม และชมขบวนแห่สงกรานต์ จากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯ 

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-03.jpg

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เชิญร่วมงานบุญประเพณี นมัสการปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ตักบาตรดอกไม้ และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน พ.ศ.2560 ดูกำหนดการ คลิกที่นี่

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-วัดมหาวนาราม-01.jpg

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-วัดมณีวนาราม-01.jpg

วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานเทศกาลนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง หลวงพ่อเงิน 700 ปี วันที่ 13 เมษายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีแห่อัญเชิญหลวงพ่อเงิน / ถวายต้นผ้าป่า และพิธีสมโภชหลวงพ่อเงิน 700 ปี

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-วัดปากน้ำ-บุ่งสระพัง-01.jpg

นายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นายอำเภอโขงเจียม ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2560 กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่สงกรานต์ 12 ขบวน / แข่งขันส้มตำลีลา / การประกวดประกอบอาหาร (ลาบปลา) / การประกวดนางสงกรานต์ / พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการแสดงบนเวทีตลอดงาน ณ สวนสาธารณะดอนหินตั้ง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-โขงเจียม-01.jpg

มหาสงกรานต์-เมืองอุบล-แก่งไก่เขี่ย-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ “ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ พร้อมทั้งรดน้ำขอพรจากผู้สูงวัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ดูรายละเอียดงาน คลิกที่นี่

สงกรานต์-พุทธสถาน-ราชภัฏอุบล-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511